• Zpracování podkladů pro fakturace a vyúčtování v požadovaných formátech
  • Zpracování reportů a přehledů, včetně evidence zařízení