Veškeré poskytované služby nabízíme individuálně podle Vašich potřeb

A) Kompletní balíček

 • Vzdálená podpora a zpracování požadavků v pracovních dnech v době od 8 – 16.30 hodin
 • Osobní přítomnost v sídle společnosti 2x týdně po dobu 4 hodin
 • Zajištění komunikačních kanálů pro koncové uživatele (email, telefon…)
 • Technická podpora koncovým uživatelům s nastavením a provozem mobilních zařízení (osobně i vzdáleně)
 • Dodání a předávky HW koncovým uživatelům s možností doručení na jednotlivé pobočky
 • Zajištění oprav zařízení, včetně možnosti zápůjček po dobu oprav
 • Zajištění a zpracování požadavků směrem k mobilnímu operátoru, jakožto poskytovateli služeb (služba kontaktní osoby)
 • Zpracování podkladů pro fakturaci v požadovaných formátech
 • Zpracování reportů a přehledů, včetně evidence zařízení
 • Pro VIP uživatele možnost rozšíření doby zpracování i na víkendy a státní svátky
 • Možnost zpracování požadavků uživatelů na různé benefitní Telco programy
 • Garance zpracování požadavků dle sjednaných SLA

 

 

B) Základní balíček

 • Vzdálená podpora a zpracování požadavků v pracovních dnech v době od 8 – 16.30 hodin
 • Osobní přítomnost v sídle společnosti dle individuální potřeby, nejvýše 5x za kalendářní měsíc
 • Dodání HW do sídla společnosti
 • Zajištění oprav zařízení
 • Zajištění a zpracování požadavků směrem k mobilnímu operátoru, jakožto poskytovateli služeb (služba kontaktní osoby)
 • Garance zpracování požadavků dle sjednaných SLA